Farklı amaçlarla farklı uygulama alanlarında kullanılan birçok rulman çeşidi vardır. Bunlar kısaca, bilyeli rulmanlar, masuralı rulmanlar, eksenel bilyeli rulmanlar, eksenel masuralı rulmanlar, konik makaralı rulmanlar ve konik eksenel rulmanlardır.

Bilyeli Rulmanlar

En yaygın rulman tipidir. Bu rulmanlar hem eksenel hem de radyal yükü karşılar. Yükün düşük olduğu uygulama alanlarında daha çok kullanılırlar. Bilyeli rulmanda, yük dış bilezik yuvarlanma yolundan bilyeye aktarılır. Bilyeden de iç bilezik yuvarlanma yoluna aktarılır. Bilye yuvarlak olduğundan ufak dokunuşlarla sadece iç ve dış bileziğe temas eder ki bu da hareketi yavaşlatmaya yardımcı olur.  Tabiki bu yükü tutan başka temas noktaları olmadığı anlamına gelmez. Eğer rulman aşırı yüke maruz kalırsa bilye deforme olur ve rulman da zarar görür.

Masuralı rulmanlar

Masuralı rulmanlar, yüksek radyal yük oluşturan konveyor sistemleri gibi sistemlerde kullanılır. Bu rulmanlarda masura şekli silindirk şeklindedir. Bu nedenle iç ve dış bilezikteki temas noktasal değil bir hat şeklindedir. Bu da yük kuvvetinin geniş bir alana yayılarak rulmanın daha ağır yükleri kaldırma potansiyeli yaratır. Fakat bu rulmanlar yüksek eksenel yükleri karşılayacak şekilde dizaynedilmemişlerdir.

Bu rulmanların bir çeşidi de iğne masuralı rulmanlardır. İğne masuralar küçük çaptadır. Ve dar olan uygulama alanlarında özellikle tercih edilirler.

Eksenel bilyeli Rulman

Bu rulmanlar, düşük devirli uygulama alanlarında ve yükün fazla olmadığı alanlarda kullanılır.

Eksenel Masuralı rulman

Yüksek eksenel yükleri karşılarlar. Araba transmisyonları ve redüktör arasında kullanılır. Makinelerde yatak ve mil arasında kullanılır.

Konik makaralı rulman

Bu rulmanlar, hem radyal hem de eksenel yük karşılarlar.  Konik makaralı rulmanlar, araba poyralarında kullanılır ki sırt sırta monte edilir. Böylece her iki yöne eksenel  harekette bulunabilirler.